תחומי התמחות

מקרקעין ונדל"ן

 • תמ"א 38– המשרד עוסק באופן נרחב בייצוג דיירים וקבלנים/יזמים בפרויקטים לחיזוק בנייה/הריסה ובנייה מחדש.
 • ייצוג קבלנים/יזמים– ייצוג יזמים בפרויקטים של נדל"ן לרבות בפרויקטים לשימור החל משלב רכישת הנכס/מקרקעין, דרך קבלת היתרי בנייה והכנת הסכמי יועצים, הסכמי קבלן, ליווי בנקאי, מכירת דירות וכלה ברישומי זכויות ורישומי בית משותף.
 • הסכמי מכירה/רכישה– של בניינים, דירות, חנויות, מבני תעשייה או מסחר, מגרשים ונכסי מקרקעין שונים. ייצוג לקוחות פרטיים, עסקים, חברות קבלניות ויזמים מהארץ ומחו"ל.
 • הסכמי חכירה ושכירות– של נכסים, הן נכסי נדל"ן פרטיים והן נכסים מסחריים מכל הסוגים, לרבות הסכמי שכירות של נכסים במרכזים מסחריים, חנויות, משרדים, דירות וכיוצא באלה.
 • העברת מקרקעין ללא תמורה– העברה של נכסים בתוך המשפחה.
 • התנהלות מול מיסוי מקרקעין– עריכת שומות מס שבח מורכבות, טיפול בפטורים, השגות, חוות דעת במיסוי מקרקעין.
 • ליטיגציה בתחום המקרקעין– תביעות בנושאי מקרקעין, ליקויי בנייה, תביעות אצל המפקח על המקרקעין, תביעות פינוי לרבות על פי חוק הגנת הדייר, ייצוג בבוררויות, זכויות במקרקעין, פירוק שיתוף במקרקעין.

דיני עבודה

 • עריכת הסכמי עבודה.
 • ייצוג עובדים ומעבידים במסגרת סכסוכי עבודה, לרבות ייצוג בבתי הדין לעבודה.
 • ייצוג עובדים בתביעות חוב מול הביטוח הלאומי בעת פירוק חברה.
 • ייעוץ משפטי שוטף וטיפול בזכויות עובדים (הגנה על זכויות נשים בהריון ולאחר לידה, פיצויי פיטורים, שעות נוספות, הוצאות נסיעה, עבודה בסופי שבוע, ימי חופש והבראה וכיוצא באלה).

ליטיגציה

 • ייצוג בתחומים שונים בכל הערכאות המשפטיות, לרבות בתי משפט בערכאות שונות, בתי דין לעבודה, המפקח על המקרקעין, בוררויות, ועוד.
 • טיפול וייצוג בתביעות אזרחיות וכספיות שונות.

דיני חוזים ומסחר

 • עריכה וניסוח חוזים במגוון רחב של תחומי המשפט האזרחי-מסחרי.
 • הסכמי שותפות.
 • הסכמי זיכיון- ייצוג רשתות וזכיינים בהסכמי זיכיון להפעלת עסקים.
 • הסכמי הלוואות כולל הסכמי הלוואה למימון חוץ בנקאי.
 • הסכמי שכירות נכסים מסחריים.

דיני תאגידים

 • הקמה ורישום חברות ושותפויות.
 • עריכת הסכמי מייסדים.
 • עריכת תקנוני חברה.
 • הסכמים בין בעלי מניות.
 • הסכמי מכר מניות.
 • הסכמי השקעה.
 • הסכמי זיכיון.
 • ניסוח פרוטוקולים והחלטות חברה.
 • דיווחים לרשם החברות/השותפויות בדבר מינוי דירקטורים, העברת/מכירת מניות, הגדלת הון וכיו"ב.
 • ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי שוטף בפעילות עסקית.

דיני תיווך

 • ייצוג בתביעות הנוגעות לתיווך במקרקעין.

צוואות וירושות

 • עריכת צוואות.
 • הגשת בקשות לצווי ירושה או קיום צוואה.
 • צוואות מחו"ל, לרבות אישור צוואות תושבי חו"ל בארץ.